کتاب آزادی زنان نوشته‌ی اویلین رید؛ آیا سرنوشت زن را ساختمان بدن او تعیین می‌کند؟

کتاب آزادی زنان نوشته‌ی اویلین رید؛ آیا سرنوشت زن را ساختمان بدن او تعیین می‌کند؟

کتاب مسایل، تحلیل ها و دیگاه ها آزادی زنان ( Problems of Women's Liberation: A Marxist approach) نوشته ی اویلین رید نویسنده و مبارز فمینیست و مارکسیست آمریکایی است.

نوشته کتاب آزادی زنان نوشته‌ی اویلین رید؛ آیا سرنوشت زن را ساختمان بدن او تعیین می‌کند؟ اولین بار در نت نوشت. پدیدار شد.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نظرشما چیست؟
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس است