شفق قطبی از منظر ایستگاه فضایی بین المللی

شفق قطبی از منظر ایستگاه فضایی بین المللی

یکی از فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی تصویر زیبایی از شفق قطبی ثبت کرده است.
نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نظرشما چیست؟
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس است