مصائب بیمه ایران

مصائب بیمه ایران

یکی از کاربران نیمکد مطلبی را در رابطه با مشکلات عدیده در سیستم پرداخت بیمه ایران ارسال کرده که عینا منتشر میگردد.

خدمت مدیر تحریریه مجله نیمکد سلام
من یکی از میلیون ها شهروند تهرانی هستم که جهت امور اجباری و اختیاری، مراجعاتی به شرکت های بیمه داشته و دارم.
اما انچه مرا واداشت تا این چند خط را بنویسم گلایه از پسرفت و برگشت به عقب در برخی سرویس های بیمه ای میباشد.
۴ سال قبل بنا به اعتمادی که به بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای داشتم جهت اخذ بیمه جامع عمر به یکی از نمایندگی ها مراجعه نمودم.
خبلی خوب روال اداری طی شد و بیمه نامه ها صادر گردید.
از انجایی که مبنای پرداخت ما ماهانه بود کدی بابت هر بیمه نامه برای پرداخت یکساله اخد گردید.
بنده هم مثل بسیاری دیگر از هموطنان به علت کمی وقت و عدم امکان یاداوری در موعد هرماه تصمیم گرفتم تا کد مربوطه را در سایت بانک ملت ثبت تا ماهانه و اتوماتیک مبالغ کسر و به حساب بیمه واریز گردد.
این روند به مدت ۳ سال ادامه داشت و همراه در دل  مدیریت سایت بانک ملت تحسین را تحسین میکردم.

اما ظاهرا این راحتی مشتری به مذاق بیمه ایران خوش نیامد و با تعییراتی جلوی این روش پرداخت را گرفتند.
چرا که این روش کار مشتری را راحت میگرد و اصلا قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد.
با تماس با مرکز تماس بیمه ایران - که خود شاهکاری در عرصه مراکز تماس میباشد- متوجه شدم راهکار دیگری برای پرداخت وجود دارد.
بعد از چندین پیگیری و تماس متوجه شدم بخشی در پرنال بیمه ایران وجود دارد که میتوان با مراجعه به ان بخش پرداخت های قبلی را دید و باقی اقساط را با انتخاب از لیست پرداخت کرد.
البته به خوبی روش اول نبود ولی حکم لنگه کفش در بیابان را داشت. این ماه نیز پرداخت انجام شد.
ماه بعد متوجه شدم که این مسیر نیز بسته شده است. حیران و هاج و واج با مرکز تماس بیمه تماس گرفتم ولی جوابی دریافت نکردم.
۱ روز مانده به موعد بیمه دیدم پیامکی امد که شناسه پرداخت را به همراه داشت. بهر ترتیبی ان ماه هم پرداخت انجام شد .
اما ماه بعد که به سایت مراجعه کردم متوجه شدم هنوز بروز رسانی پرتال به اتمام نرسیده و منتظر پیامکی مشابه ماه قبل ماندم.
با کمال تعجب دیدم که پیامک یاداوری پرداخت اقساط امد ولی از  شناسه پرداخت خبری نیست.
در اینجا دیگر کاملا مطم