هوالرحیم

هوالرحیم

پنج اصل دین در صلوات وجود دارد

پنج اصل دین در صلوات وجود دارد. «اللّهم» توحید است. «صلّ علی محمد» نبوت است.
« و آل محمد »یعنی امیرالمؤمنین و اولادش؛ این هم امامت. توحید را که قائل شدیم، معاد هم قائلیم.
و چون حق محمد و آل محمد را ادا کردید عدالت است. قربان این مستحب که با آن هر پنج اصل دین را اقرار کردیم.


(سخنان مرحوم دولابی)


منبع: parvaz013


نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نظرشما چیست؟
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس است