سفارش میت

سفارش میت

نقل می کنند: شخصی از دنیا رفت ، بستگان او، یک نفر قاری قرآن را اجیر کردند،که مدتی ، سر قبر او قرآن بخواند، قاری مشغول قرائت قرآن بر سر قبر او گردید.

تا اینکه بعد از چند روز یکی از وارستگان آن شخص را در عالم خواب دید و از او احوال پرسی کرد، او در جواب گفت : تقاضا دارم بگوئید این قاری قرآن بر سر قبر من ، دیگر قرآن نخواند، زی را وقتی که قرآن می خواند، به هر آیه ای (مثلاً آیه خمس ، زکات ، حج ، امر به معروف و نهی از منکر و...) می رسد که من به دستور آن آیه عمل نکرده ام ، مرا عذاب می نمایند!!
نگارنده گوید: در احادیث آمده که امامان فرمودند:
رب تالی القرآن و القرآن یلعنه ((چه بسیار افرادی هستند که تلاوت قرآن می کنند، ولی قرآن آنها را لعنت می کند)).


منبع: ghbook.ir
برگرفته از : کتاب داستان دوستان


نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نظرشما چیست؟
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس است