العامری از تظاهرات میلیونی علیه آمریکا در عراق حمایت کرد

العامری از تظاهرات میلیونی علیه آمریکا در عراق حمایت کرد

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نظرشما چیست؟
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس است