آمریکا دو شرکت کره شمالی را به دلیل اعزام کارگر به خارج تحریم کرد

آمریکا دو شرکت کره شمالی را به دلیل اعزام کارگر به خارج تحریم کرد

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نظرشما چیست؟
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس است