تصاویر بیمارستان های صحرائی احداث شده در تمام جهان

تصاویر بیمارستان های صحرائی احداث شده در تمام جهان

کشورهای مختلف برای مقابله با کرونا ناچار به تبدیل پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حتی پارکینگ‌ها به بیمارستان صحرایی هستند.
نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نظرشما چیست؟
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس است