ترامپ به دنبال استفاده از «نژاد پرستی» برای پیروزی در انتخابات!

ترامپ به دنبال استفاده از «نژاد پرستی» برای پیروزی در انتخابات!

این امر مارک اسپر وزیر دفاع را واداشت تا با پیشنهاد ترامپ برای استفاده از "قانون نافرمانی" مخالفت کند طبق این قانون رئیس جمهور می تواند نیروهای مسلح و نیروهای گارد ملی را در شرایطی خاص در کشور مستقر کند.
نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نظرشما چیست؟
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس است