رهبران انقلاب اسلامی با کدام برکناری ها مخالفت کرده اند؟

رهبران انقلاب اسلامی با کدام برکناری ها مخالفت کرده اند؟

اینهایی که خطاب می کنند به دولت که بایستی دولت برکنار بشود و از این قبیل حرف ها، دارند در نقشه دشمن کار می کنند. نخیر، دولت باید با قوّت سرِ کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد...
نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟
نظرشما چیست؟
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس است